Nowe opowiadania

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane opo­wiada­nia — zgromadziliśmy 4471 opowiadań.

Cena

nie spiesz się, poczekaj
będziesz na czas
nie spóźnisz się i masz
już to masz
jes­tem z tobą, kochanie
tak będę do ciebie mówił
lu­bisz ta­kie imię?
ja je lu­bię, wyraża
wy­raża coś, że cię lubię?
nie, nie lu­bię, ciebie
na­wet nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • wczoraj, 09:27

Co ci się wydaje

tak, zrób to
zag­ram dla ciebie
jeszcze raz
piosenkę tyl­ko dla ciebie
zaśpiewam raz
jeszcze raz
bo kocham cię
ale nie, nie dam
nie oszu­kasz mnie
nie dam się oszukać
tak, oszukujesz
chcesz oszu­kać mnie
a mówisz… co mówisz?
że nie?
nie kochasz mnie?
czy nie… nie [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 22:06

* * *

- widzisz, dałem ci to 
czy to miałaś, już miałaś
urodziłaś się z tym
- dla mnie to nieważne
ważny jes­teś ty, ja też
ważna jes­tem i to 
co zro­bimy ra­zem
- [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 14:38

cz. 4

- tak, ta­ka sa­ma, też
się nie oszukuję
- to co robisz?
- mówię prawdę, prawdę
i tyl­ko prawdę, mogę przysiąc
- nie przy­sięgaj, wierzę ci
- wiara to za mało
mu­sisz o tym się przekonać
tym bar­dziej, że kłamiesz
- [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 lipca 2017, 18:37

cz. 3

- ale się zgodziłeś na to
- bo nie wiedziałem
o co ci chodzi
- ale ja wie­działam co ty
chcesz
- skąd mogłaś o tym
wiedzieć?
- od ciebie, Fred­die, cały
czas o tym mówiłeś
a myślałeś, że [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 lipca 2017, 15:23

cz. 2

- jest tak dob­ry jak ty
- to daj go ko­muś innemu
- ko­go chcesz nim obdzielić?
- ni­kogo, sam zjedz
- mnie nie będzie smakował
jest za słodki
- to go nie jedz
- to się zmarnuje
- nie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 lipca 2017, 12:09

cz. 1

- widzisz jak to cza­sem jest
jest ze wszys­tkim tym…
czy chciałabyś być żoną mą?
- z tobą, Fred­die, mogę i to
zro­bić to też
- a jak ci te­go nie dam?
- cze­go mi nie dasz, Freddie?
- [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 lipca 2017, 09:18

Lasy Mgły

Jest to frag­ment pew­nej dłuższej his­to­rii jeśli się spo­dobało zos­taw opi­nie al­bo fiszkę to wrzucę dal­szy ciąg :)

Ziemia Cieni 
 
- Aaaaaa!!!- obudziłam się z wrzas­kiem i cała przemarznięta. 
Za­pew­ne dla­tego że od kil­ku dni [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 17 lipca 2017, 16:36

Jakby było Gdyby

Kocham Cię..... Wszedzie -po­wie­dział do niej wy­jerzdżając
Za ok­nem była jas­na lip­co­wa noc pełna pięknej pełni.
Chwi­le mil­czała pat­rząc na Niego zas­pa­nymi oczy­ma
Jes­teś ta­ki da­leki …. , a ta­ki blis­ki – odpowiedziała [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 lipca 2017, 16:24

Kwiaty Upadłe

Kwiaty upadłe leżą na ziemi. Zaw­sze gdy widzę ta­ki wi­dok, mam uczu­cie jak­by kwiaty te os­karżały o jakąś straszną, straszną (małżeńską?) zbrod­nię. Leżą tak i os­karżają. Nas wszys­tkich, którzy je widzi­my bezczelnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 lipca 2017, 23:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:11Badylek sko­men­to­wał tek­st Najlepiej byłoby dob­rze, lek­ko, [...]

dzisiaj, 09:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zrymowane przy ka­zan­ko

dzisiaj, 09:40Naja sko­men­to­wał tek­st Zrymowane przy ka­zan­ko

dzisiaj, 09:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st casianowa

dzisiaj, 09:36Naja sko­men­to­wał tek­st casianowa

dzisiaj, 09:35Naja sko­men­to­wał tek­st Masz to co so­bie [...]

dzisiaj, 09:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zrymowane przy ka­zan­ko

dzisiaj, 07:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Zrymowane przy ka­zan­ko

dzisiaj, 06:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Najwyższy szczyt ok­ru­cieństwa? Dziele­nie [...]

dzisiaj, 06:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na fam­fa­ryfanów